top item
top item dog2 top item
Kundeaviser mrbump2

Ulike avistyper.

Vi tar oss av redigering, layout og teknisk produksjon. Du får et avisteam som kjenner skillelinjene mellom de ulike avistypene; om de følger redaktørplakaten, om de er reklame/annonsefinansiert, om de er selvstendige informasjonskanaler, medlemsorientert eller om de er en del av virksomhetens markedsføringsaktiviteter.

Vi kan bistå med det redaksjonelle preget på stoffet, layoutmaler, design, tekniske spesifikasjoner, utforming og håndtering av annonser, grafisk produksjon, webpublisering, adressering og distribusjon.

Et velredigert kundeavis gir bedrifter en unik mulighet til å formidle et budskap direkte til kundene gjennom redaksjonelle tekster.

Kundeaviser gjør at bedriftene får en tett dialog med kundene, samt at bedriften kan vise sin kompetanse innenfor fagområdet de arbeider med.


HJEMME | WEB PUBLISERING| FLIP PAGES | FOTOGRAFERING

bottom item bottom item
bottom item
mrbump2